SPOLUPRÁCE S KULINÁŘSKÝM BLOGEM

Pro nově vznikající kulinářský blog jsem pracovala na tvorbě loga a fotografiích, které budou použity na připravované webové stránky. Výsledkem je jednoduché moderní logo.

KLIENTPlotna.net
KATEGORIELogo
REALIZACE2017