Ochrana osobních údajů / GDPR / Cookies

Fyzická osoba Veronika Hrušková, IČ 60209330 se sídlem Českodubská 786, 190 00 Praha 9 prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z níže uvedených důvodů.

Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na mých internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, moje Internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte.

 

1. DATA, KTERÁ MI POSKYTUJETE

Kontaktní formulář
Zasláním dotazu na mých webových stránkách mi sdělujete svoje jméno, příjmení, telefonní číslo, popř. název firmy, IP adresu a e-mail.

Poptávka služeb
Poptávka po mých službách mi poskytujete všechny nutné údaje pro vyřízení vaší objednávky a zaslání cenové kalkulace.

Newsletter

Po přihlášení do Newsletteru na stránce www.veronikahruskova.cz mi poskytujete údaje, vaše e-mailová adresa.

Facebook a další sociální sítě
Jako návštěvník, fanoušek a sledovatel naší Facebookové stránky a dalších sociálních sítí správce.

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Získávám data z vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě.

Když navštívíte nebo opustíte moje Služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte moje Služby na mobilním zařízení, toto zařízení mi bude odesílat údaje o vaší lokalitě v závislosti na nastavení vašeho telefonu. Využíváme služeb Google Analytics.

b) Formulář na mých webových stránkách

Osobní údaje, které mi poskytnete při kontaktování pomocí formuláře na webu www.veronikahruskova.cz, bude Správce zpracovávat v rozsahu, v jakém vámi byly poskytnuty v souvislosti s vaší poptávkou na moje služby a možným uzavřením objednávky:

Vaše e-mailová adresa

Jméno a příjmení

DIČ

IP adresa

Odpovědi na nutné otázky, které slouží pro vyhotovení kalkulace.

(dále společně jen „osobní údaje“)

Ostatní osobní údaje, které mi poskytnete v souvislosti s návštěvou mých stránek budu jako správce zpracovávat na základě výše uvedeného ustanovení.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování vašich osobních údajů je vyhotovení nabídky dle vašich požadavků, kalkulace a následná realizace objednávky. Prostřednictvím Newsletteru vám zasílám aktuální články a tipy.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 5 let u e-mailových adres, IP adres, u dalších osobních údajů 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

 

5. KDE SE BUDOU VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Vaše osobní údaje budu zpracovávat v mých počítačových systémech. Při registraci pak prostřednictvím e-mailové komunikace a registračních formulářů služby Google.com. Vaše údaje, které využiji pro tvorbu statistik, budu uchovávat v našich počítačových systémech.

 

6. ODVOLÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlížením mých webových stránek a sociálních sítí mi udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas kdykoli zrušíte opuštěním mých webových stránek, zrušením sledování případně To se mi líbí. Pokud se přihlásíte k odběru Newsletteru dáváte také souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailové adresy: jsem@veronikahruskova.cz případně se přímo odhlásit v závěru Newsletteru.

 

7. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Upozorňuji vás, že nejste povinni mi jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. V případě, že účast vyžaduje vaše osobní údaje a vy mi je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce, každopádně vám nemůžu  zajistit přístup k akci, pokud to povaha akce nutně vyžaduje.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

 

8. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

9. ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁVÁNÍ

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu jsem@veronikahruskova.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budu jen v případech, kdy k tomu mám zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro objednání služeb, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“. V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.

 

CO JSOU SOUBORY COOKIES

Za účelem zlepšení vám poskytovaných služeb využívají mé stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.: ke správné funkčnosti našich stránek, nebo při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, nebo na základě toho můžu co nejlépe přizpůsobit moji nabídku vašim požadavkům; pomáhají mi zjistit, které reklamy a informace si návštěvníci nejčastěji prohlíží. Další obecné informace k souborům cookies naleznete např. zde

Soubory cookies používané na mých stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují moje reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách používám tyto soubory cookies: Google Analytics, za účelem zjišťování návštěvnosti.

 

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Platnost od 25. května 2018

 

No posts were found for provided query parameters.